เครื่องตีเส้นจราจร โมเดล 440I

เครื่องตีเส้นจราจร โมเดล 440I

เครื่องตีเส้นจราจร มีgenerator ปั่นไฟในตัว(ใช้น้ำมันได้เลยแทนหากไม่มีปลั๊กไฟ)

Certificates & Achievements