เกี่ยวกับ PPI
เกี่ยวกับ PPI

บริษัท พีพีไอ เป็นผู้ผลิตและส่งออกสี อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์จราจรทุกชนิด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1997(พ.ศ. 2540) โดย วีระศักดิ์ วัฒนวโรดม โดยมีเป้าหมายคือ ก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ผลิตและก่อตั้งในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ PPI ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

PPI ได้รับรางวัล Prime Minister’s Exports Award ในปี ค.ศ. 2003(พ.ศ.2546) ในฐานะ The Most Distinguished brand

ผู้รับเหมาจดทะเบียบกับกรมทางหลวง –   งานบำรุงทางประเภท 7 เเละ 8 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกเเละสีจราจร /งานบำรุงทางชั้น 1 ประเภท 14.1 งานตั้งราวกั้นอันตราย /งานบำรุงทางประเภท 15 งานป้ายจราจร /งานบำรุงทางประเภท 16 งานหมุดสะท้อนแสงและเป้าสะท้อนแสง

Certificates & Achievements