สีโคลด์พลาสติก

สีโคลด์พลาสติก

 • ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือส่วน Resin(ตัวสี) และตัวทำปฏิกิริยา Hardener
 • เหมาะสำหรับการใช้ในการตีพื้นที่ ลดความเร็วและทางม้าลายเขตชุมชน เพราะมีคุณสมบัติแรงต้านล้อและลดการลื่นของผิวถนน
 • พื้นยางมะตอย, พื้นคอนกรีต

  10-20 นาที (อุณภูมิ 30 องศา Celsius)

  White, Yellow, Red, Black, Blue, Green


  1 ชุด, สี 25 กิโลกรัม และ 250 กรัม Hardener

  4-5 ตารางเมตรต่อ 1 ชุด (ความหนาสีประมาณ 2-3 มม.)

  Certificates & Achievements