สีเทอร์โมพลาสติก

สีเทอร์โมพลาสติก

  • ต้มผงสีให้ละลายก่อนใช้งาน สินค้าแบ่งออกเป็น 3 เกรด

1.เกรด CITY สำหรับสภาพจราจรในเมืองที่มีรถสัญจรหนาแน่น

2.เกรด COUNTRY สำหรับการจราจรปกติ

3.เกรด Z สำหรับการจราจรไม่หนาแน่น

พื้นยางมะตอย, พื้นคอนกรีต

ประมาณ 5 นาที (อุณภูมิ 30 องศา Celsius)

White, Yellow, Red, Black, Blue, Green


20 กิโลกรัม (ใช้ถุงสองชั้นในการบรรจุ)

4-5 ตารางเมตรต่อ 20 กิโลกรัม(1 ถุง)

Certificates & Achievements