สีจราจร

สีจราจร

สีจราจรชนิดน้ำมันใช้ร่วมกับทินเนอร์

พื้นยางมะตอย, พื้นคอนกรีต

5 นาที (อุณภูมิ 30 องศา Celsius)

White, Yellow, Red, Black, Blue, Green


  • 1 U.S. แกลลอน (3.785 ลิตร)
  • 5 U.S. แกลลอน (18.9 ลิตร)
  • 40-50 ตารางเมตรต่อ 5 U.S. แกลอน(ความหนาสีประมาณ 120-200 ไมครอน)

    Certificates & Achievements