น้ำยารองพื้น

น้ำยารองพื้น

น้ำยารองพื้นก่อนตีเส้น มีคุณสมบัติทำให้สีที่ตีเส้นลงอยู่คงทนนานขึ้น

การสเปรย์ของเครื่องพ่น

  • 18 ลิตร
  • 200 ลิตร
  • 6.25 ตารางเมตรต่อ 1 ลิตร

    Certificates & Achievements