ทินเนอร์

ทินเนอร์

ใช้สำหรับทำให้ความข้นของสี(สีน้ำมัน)ลดลง

  • 18 ลิตร
  • 200 ลิตร
  • ปริมาณที่แนะนำคือ 2 % ของปริมาตรสีทั้งหมด

    Certificates & Achievements